SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK SIMRISHAMN
KAMRATFÖRENINGEN PÅ ÖSTERLEN

Medlemsavgifter 2024

Medlemsavgifter

Licensierade spelare: 1000:-
Ungdom 9-14 år: 800:-
Barn 0-8 år: 500:-
Passiv medlem: 200:-

 

Syskonrabatt

Äldsta barnet betalar fullt pris enligt ovanstående
Andra barnet: 500:-
Tredje barnet: 300:-
Fjärde barnet eller fler är avgiftsfritt.

 

Medlemsavgifterna betalas via Sportadmin/Billmate

GDPR -policy IFK Simrishamn
Förenings sammansättning

Jobbet med att få så många personer så möjlig engarega sig och skapa en väl fungerande förening  är startad.

Ju fler olika personer vi är, desto mer möjligheter finns.

 

Här är en en bild på hur vi vill att föreningen skall fungera och då med många olika personer. 

Klicka här....

KAMRATRESAN

IFK Simrishamn är stolta över sin historia som en stark ungdomsförening på Österlen – samtidigt som klubben hela tiden försöker sträva efter förbättring och utveckling.
Föreningens vision är att alla barn och ungdomar som söker sig till IFK ska få uppleva stor glädje, utveckling och kamratskap – och att så många som möjligt som spelar fotboll hos oss – så länge som möjligt och så bra som möjligt!

 

Läs mer om vår Kamratresan här.

 

MEDLEMSAVGIFTER 2023

Licensierade spelare 15- 800:-
Ungdom 9-14 år 700:-
Barn 0-8  450:-
Passiva 200:-

Syskonrabatt.
Äldsta barnet betalar fullt pris enligt ovanstående
Andra barnet 450 :-
Tredje barnet 300 :-
Fjärde barnet eller fler är avgiftsfritt

 

Medlemsavgifterna betalas via Sportadmin/Billmate

IFK Simrishamn är en fotbollsförening som bildades år 1919.

 Med en historia som sträcker sig snart 100 år tillbaka i tiden är vi bland de största föreningarna i kommunen och har idag ca 400 medlemmar, varav 200 aktiva spelare. Av dessa är ca 160 barn och ungdomar! Härligt!

Med ca 40 ideellt engagerade ledare ger vi våra spelare och medlemmar en meningsfull fritid; allt från boll & lek till seniorlag i div 3.

Vår filosofi är att vi har ett ansvar i att stödja och utveckla våra barn och ungdomar. Inte bara utveckla dem i sitt fotbollskunnande utan också till att bli självständiga, trygga och hälsomedvetna individer.

Som stolt moderklubb har vi fostrat många fotbollsspelare genom tiderna, ett arbete vi är övertygade om att vi kommer att fortsätta med. Att spelare och ledare tillsammans jobbar mot och uppnår gemensamma mål! Läs gärna mer om vår policy på hemsidan www.ifksimrishamn.se

Tips och idéer? Frågor och synpunkter? Vill du bli en del av oss? Och stötta våra lag och ungdomar genom sponsring. Eller personligt engagemang. Inget är för litet eller för stort. Du är viktig för oss!

Korsavads idrottsplats är vår hemmaplan. Kom gärna och se oss på våra hemmamatcher! Där finns också vår klubbstuga, bemannad vardagar kl 10-12. Eller ring 0414-106 30. Vi i IFK Simrishamn kommer att vinna matcher i minst 100 år till…

DROG- OCH ALKOHOLPOLICY

BAKGRUND
Som idrottsförening har IFK Simrishamn ett ansvar i att stödja och utveckla barn och ungdomar. Förutom att barnen och ungdomarna utvecklas i sitt fotbollskunnande så ska de också utvecklas till att bli självständiga, trygga och hälsomedvetna individer.
IFK Simrishamn ställer sig bakom samhällets och idrottsrörelsens mål att minska alkoholkonsumtionen och drogmissbruket. Ett av de viktigaste målen är att senarelägga ungdomars alkoholdebut. Som förening med stor ungdomsverksamhet har vi ett stort ansvar när det gäller idrottsungdomars alkoholvanor och utsatthet för droger. Inom idrottens ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp. Kontakten med positiva förebilder i form av ledare och äldre aktiva utgör en positiv faktor för våra barn och ungdomar. Det är i vardagsverksamheten som föreningen ger sitt viktigaste bidrag till kampen mot alkoholens och drogernas skadeverkningar. Utgångspunkten måste vara att idrotten utgör en trygg miljö även ur alkohol- och drogsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta i sin tur ställer krav på föreningens ledare, som tillsammans med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.


SYFTE
Föreningens verksamhet innebär en viktig uppfostringsmiljö. I det dagliga mötet med laget och föreningen skapas attityder och värderingar. Därför är det viktigt att vår fotbollsförening erbjuder en positiv miljö, där också alkoholfrågan hanteras på ett bra sätt. Konsumtionen av alkohol om än i ringa mängder ger försämrade idrottsresultat. Fotbollen har ett samhällsstöd också för att föreningen ska arbeta alkohol- och drogförebyggande. Vår verksamhet är i sig förebyggande men vi kan på olika sätt utveckla och göra arbetet mot alkohol och droger än mer tydligt, vilket dessutom ökar föreningens trovärdighet.
Idrott och olika typer av droger hör inte ihop. Då vi inom IFK Simrishamn har en stor ungdomsverksamhet är det viktigt att vi har tydliga riktlinjer, inte minst när det gäller alkohol och andra droger. Denna policy har blivit framtagen för att på ett tydligt sätt markera vårt ställningstagande i dessa frågor och för att det inte ska leda till någon skada för föreningen och dess samarbetspartners genom att inte ta ställning. Men framför allt vill vi värna om våra medlemmar.


POLICY
IFK Simrishamns drog- och alkoholpolicy innebär att inga alkoholhaltiga drycker med högre alkoholhalt än i lättöl ska förekomma vare sig bland ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet t.ex. under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa och i samband med andra idrottsevenemang. Föreningen ska även undvika försäljning av alkoholhaltiga drycker till allmänheten.
Tobak
IFK Simrishamn tar avstånd från all form av tobaksbruk oavsett det gäller cigaretter, tuggtobak eller snus. IFK Simrishamn accepterar inte att ungdomar under 18 år brukar tobak i de aktiviteter som anordnas i föreningens regi. IFK Simrishamn kan inte förbjuda ledare (18 år och äldre) att bruka tobak. Föreningen kräver dock att ledarna visar ett gott föredöme gentemot föreningens ungdomar
när det gäller användandet av tobak. Detta innebär att föreningen anser att ledarna helt ska avstå att använda någon form av tobak i närvaro av IFK Simrishamns ungdomar och i samband med idrottsaktiviteter. Ledare i respektive lag är skyldiga att underrätta föräldrar till ungdomar under 18 år som de ser nyttja tobak.


Alkohol
IFK Simrishamn tar självklart avstånd från all förekomst av langning eller bruk av alkohol i samband med eller i anslutning till föreningens verksamhet där minderåriga medverkar. Det ligger på varje ledares ansvar att i samband med matcher, träningar, träningsläger eller cuper där föreningens ungdomar medverkar inklusive resor och/eller övernattningar att aktivt se till att ingen alkohol eller langning av alkohol förekommer. Om någon av föreningens aktiva ungdomar upptäcks använda alkohol i samband med någon av föreningens verksamheter så tar respektive ledare ett enskilt samtal med spelaren och föräldrar. Skulle någon medlem upptäckas använda alkohol i samband med träningsläger, cuper och liknande, skickas vederbörande omedelbart hem och får då bekosta hemresan själv. Föreningen accepterar inte att någon aktiv över 18 år använder alkohol i samband med föreningens verksamheter där ungdomar under 18 år också deltar. Ansvarig för ovanstående är respektive lags ledare.
Ledare i IFK Simrishamn ska avstå från allt användande av alkohol under föreningens verksamheter såsom träning, matcher, resor och träningsläger, där man är ansvarige för barn och ungdomar. Självklart gäller detta även medföljande aktiva över 18 år och eventuella medföljande föräldrar. Det är fullständigt oacceptabelt att i samband med representation av föreningen uppträda berusad. Det samma gäller även i andra sammanhang för medlemmar klädda i föreningens profilkläder. Ledare eller andra ansvariga som bryter mot dessa bestämmelser kan komma att få sitt medlemskap prövat och i värsta fall kan en uteslutning från IFK Simrishamn bli aktuell efter prövning i huvudstyrelsen. I de fall langning till minderårig konstateras kommer omedelbart en polisanmälan att göras. Detta gäller även om en förälder konstateras langa alkohol till minderårig inom föreningen.


Droger och dopning
IFK Simrishamn tar kraftigt avstånd från alla former av preparat som kan klassas som droger eller dopning. Alla förbjudna medel eller prestationshöjande preparat som finns uppsatta på Riksidrottsförbundets dopningslista och som inte föreskrivits av läkare på grund av medicinska skäl är förbjudna att brukas av föreningens medlemmar. Upptäcks någon form av bruk eller langning av droger eller dopning leder det till omedelbar polisanmälan. Huvudstyrelsen bedömer om medlemmen ska uteslutas ur föreningen efter samtal med berörd person och för minderårig även vårdnadshavare.


Representation
Föreningens policy i samband med representation för sponsorer, samarbetspartners m.fl. är att stor måttfullhet ska gälla vid konsumtion av alkohol. Alkoholfria drycker ska alltid finnas som en del av utbudet. Skulle föreningens ungdom under 18 år medverka vid representation är bruket av alkohol inte tillåtet. Föreningen förbinder sig för övrigt att i sponsorsammanhang avstå från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion

 

POLICYNS ANTAGANDE
Denna policy har antagits vid möte i huvudstyrelsen 2020-10-06.

 
 
Våra sponsorer