Integritetspolicy och Cookies

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

IFK Simrishamn, 838800-0872. Backgatan 50, 272 35 Simrishamn (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 1. Hantering av medlemskap i föreningen
 2. Föreningsadministration
 3. Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 4. Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 5. Licenshantering
 6. Ansökan om bidrag
 7. Sammanställning av statistik och uppföljning
 8. Utbildningar arrangerade av föreningen
 9. Kontakt med medlem
 10. Besök på vår hemsida
 11. Publicering av material på hemsida och sociala medier
 12. Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 13. Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av
personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

 1. Ändamål med behandling, Laglig grund
 2. Hantering av medlemskap i föreningen, Avtal
 3. Föreningsadministration, Avtal
 4. Deltagande i föreningens träningsverksamhet, Avtal
 5. Licenshantering, Avtal
 6. Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet, Avtal
 7. Ansökan om bidrag, Rättslig förpliktelse
 8. Sammanställning av statistik och uppföljning, Allmänt intresse
 9. Utbildningar arrangerade av föreningen, Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
 10. Kontakt med föreningen, Intresseavvägning
 11. Besök på vår hemsida, Intresseavvägning
 12. Publicering av material på hemsida och sociala medier, Intresseavvägning och ibland samtycke
 13. Tillträdesförbud, Rättslig förpliktelse
 14. Ordningsstörningar och otillåten påverkan, Rättsligförpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.
Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.
Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 1. Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 2. Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 3. Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 4. Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 5. Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 6. Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 7. Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du kansliet, info@ifksimrishamn.se

Om cookies

En kaka är helt enkelt en teknik för att komma ihåg något om dig.

Utan kakor är en webbplats som en guldfisk som förlorar sitt minne varje gång du besöker en ny sida. När du väl besöker en ny sida, kommer du inte ihåg vem du är.

Nu kan det vara en bra och en dålig sak. Utan minne kan en webbplats inte göra mycket saker. Det kan inte låta dig logga in, eftersom det glömmer vem du är. Det kan inte låta dig köpa något, för det glömmer vad du köper.

Men det betyder också att det inte kan spåra dig. Vissa webbplatser använder cookies för att komma ihåg vad du gör på deras hemsida och för att rikta annonser mot dig. Och vissa av dessa webbplatser delar sina cookies, så att annonser på en webbplats vet vad du tyckte om en annan. Detta har skrämt många människor.

Kakor är inte automatiskt bra eller dåliga, men det är värt att förstå vad du kan göra åt dem.

Du kan stänga av dem helt, vilket är lite som att förbjuda all musik för att förhindra ett annat Justin Bieber-album. Många webbplatser kommer helt enkelt inte att fungera.

Ett bättre alternativ skulle vara att stänga av tredje partens cookies, vilket kommer att stoppa de flesta webbplatser från att dela information om dig. Vissa webbläsare – som Safari – gör det automatiskt.

Och äntligen kan du ta en djupare titt på webbplatser som berör dig. De flesta webbplatser har policyer som förklarar vad de gör, om du bryr dig att titta.

Över 90% av webbplatserna använder cookies. Kakor är inte automatiskt bra eller dåliga, men det är värt att förstå vad du kan göra åt dem.

Du ger ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator, om din webbläsare eller motsvarande utrustning är inställd på att tillåta cookies. Du tar tillbaka ditt samtycke genom att ändra webbläsarens inställning.

Google Analytics
Statistikverktyget Google analytics placerar en cookie på din dator som samlar in information om hur du surfar runt på vår webbplats. Vi använder informationen för att se vilket innehåll som är populärt samt att förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator. Om du vill veta mer kan du läsa Google Sekretess-policy som beskriver hur din information används hos Google.

Om att lämna eller ta tillbaka ditt samtycke

Är din webbläsare inställd på att tillåta cookies har du lämnat ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningar i webbläsaren.

Stänga av cookies i webbläsaren:
Internet Explorer
Öppna verktygsmenyn, välj Internetalternativ, gå till fliken Sekretess i dialogrutan Internetalternativ, flytta reglaget för att ändra inställningar.
Läs mer om kakor i Internet Explorer

Edge
Välj Mer > Inställningar. Välj sedan Visa avancerade inställningar under Avancerade inställningar och önskat alternativ under Sekretess och tjänster > Cookies. (Blockera alla cookies blockerar alla cookies som webbplatser försöker spara på din dator. Blockera endast cookies från tredje part blockerar cookies från tredje part som sparas av externa webbtjänster, till exempel inbäddade annonser på webbsidor som du har besökt.)
Läs mer om kakor i Edge

Firefox
Öppna menyn (verktyg), välj inställningar, gå till vyn Sekretess i dialogrutan Inställningar, ändra hur Firefox ska spara information med rullgardinslisten.
Läs mer om kakor i Firefox

Chrome
Öppna anpassa-menyn, välj alternativ, gå till vyn Under huven, välj Innehållshantering vid rubriken Sekretess, ändra hur Chrome hanterar cookies.
Läs mer om kakor i Chrome

Scroll to Top