Årsmöte 2016-02-17

logo_retina

Årsmötet hålls i klubbstugan kl 19:00.
Ärende enligt stadgarna.
Eventuella avsägelser skall vara kansliet tillhanda senast den 1 februari.

Välkomna
Styrelsen

Scroll to Top