Årsmöte

Årsmötet hålls söndagen den 18/2 i klubbstugan kl 10:00.
Ärende enligt stadgarna.
Eventuella avsägelser skall vara kansliet tillhanda senast den 1 februari.

Välkomna
Styrelsen

Scroll to Top