Årsmöte 2017

logo_retina

Årsmötet hålls söndagen den 26/2 i klubbstugan kl 11:00.
Ärende enligt stadgarna.
Eventuella avsägelser skall vara kansliet tillhanda senast den 6 februari.

Välkomna
Styrelsen

Scroll to Top